Årets Bjessing 2016

I forbindelse med Årets Mosefest blev Henrik Leding Skøtt søndag eftermiddag udnævnt til Årets Bjessing 2016.

Siden 1984 er der hvert år blevet udnævnt en borger til Årets Bjessing.

Prisen gives til en person, som har gjort en særlig indsats for Biersted by eller byens beboere, ved personlig indsats, gennem foreningsarbejde eller lignende. Det er Spar Nord, som henvender sig til byens foreninger og beder om forslag til titlen.

Henrik Leding Skøtt var indstillet af Biersted IF, FDF Biersted, Biersted Landsbyråd, Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening og Mosefestudvalget.

Henrik Leding Skøtt har gennem mange år været involveret i mange af byens foreninger, råd og udvalg. Tilbage i 2012 blev han udnævnt til Årets leder i Biersted IF. Han var og er stadig ophavsmanden bag sms-fodbold, hvor seniorer, der gerne vil spille fodbold mødes til træning og kampe. Henrik er på 5 år ungdomstræner i fodbold. Han er næstformand i Biersted IF siden 2013 – nye tanker og visionærer idéer er en del af Henrik Leding Skøtts dna.

Planerne omkring anlæggelse af en multibane i tilknytning til Bierstedhallen, som havde været på tegnebrættet gennem en del år lignede en død sild. I foråret 2015 tog Henrik Leding Skøtt som den koordinerende kraft fat i kommunen og øvrige samarbejdspartnere og i løbet af 2 mdr. var Multibanen en realitet. Moseløbet som i år blev afviklet for 4. gang er også et projekt, som Henrik har været med til at starte op. Løbets overskud bidrager i år til anlæggelsen af en skaterpark og det meget ambitiøse projekt ser ud til at lykkes.

Af øvrige ting som Henrik Leding Skøtt er involveret i er Den grønne kile og arbejdet omkring De tusind søer. Han er Biersteds repræsentant i Jammerbugt Kommunes landdistriktsråd.

Af personlige træk kan nævnes, at Henrik Leding Skøtt er rolig, kærlig og har humoristisk sans, hvilket medfører en naturlig kontakt til mange af byens børn.

Det var Biersted IFs formand Jesper Christensen, der på vegne af Spar Nord Aabybro foretog udnævnelsen af Årets Bjessing, der fik overrakt diplom og en særlig ”bjæsk”, som er brygget specielt til lejligheden samt blomster fra Biersted Borgerforening.

 BIF Generalforsamling 29. marts 2016
 
 
 
 
Årets leder i BIF:                       Lars ”Russer” Nielsen
 
Personen er nærmest en institution i fodboldafdelingen, han har spillet i klubben i over 40 år og derudover påtaget sig mange opgaver i afdelingen. Han har bl.a. været ungdomstræner for pigespillere i flere år, og er for nuværende træner for U13 drenge mester, et hold som har gennemgået er stor udvikling og kvalificeret sig til at spille mesterrække.
Opgaven som kampfordeler, er også en af de opgaver som han med stor punktlighed har påtaget sig, så er han også hjælpetræner/holdleder for seniorholdet. 
Når der er brug for hjælp i afdelingen, enten som dommer i ungdomsafdelingen, hjælper til Nørhalne Cup eller andre ting, er han altid villig til at hjælpe til.
Han er en rigtig ildsjæl, hvis hjerte brænder for Biersted I.F
 
 
Årets ungdomstræner i BIF:    Christian Jensen
 
Hæderen går til en person som har gjort en stor indsats for at få alle pigerne i årgang 0.klasse til at spille håndbold i denne sæson. I starten havde han en lille flok piger - en kombination af 0.klasser og førskolepiger. Det var vigtigt for ham, at de sidste par piger, som ikke var begyndt på at spille, skulle præsenteres for sporten. Han kontaktede forældrene til pigerne, og kort efter var alle piger en del af træningen om onsdagen. Alle piger ser frem til onsdag, hvor de har en fest med bolden uge efter uge - og nu også til stævner, hvor man tydeligt ser, at pigerne udvikler sig. 
Han har to unge 12-årige piger, som hjælpetrænere. Sille og Nikoline bliver guidet i trænerrollen, og han kræver noget af dem og de får mere og mere ansvar - også til stævner, hvor de hjælper til i forhold til udskiftning og støtten til pigerne boldspil på banen. 
Han har altid gjort et stykke arbejde på trænerposten i BIF - tidligere har det været flere sæsoner som forældre/barn-instruktør, fodbold-assistent træner til U11-piger i foråret 2015, hvor holdet stod uden træner og nu for U6 håndboldpigerne

Biersted IF´s cafefteria står over for en større opfriskning/renovering. 
Klik her for at læse mere.

 

Årets leder i BIF 2015

(Biersted Idrætsforenings generalforsamling 2015)

Indstilling af:

Charlotte Riis Jørgensen, Stationsvej 79, Biersted

9440 Aabybro (til højre på billedet)

Årets leder har været håndboldtræner i Biersted Idrætsforening gennem de sidste 2 sæsoner for U-10 Pigeholdet. Der før var det Bold, Spil & Leg, som Charlotte lagde kræfterne i og var en af initiativtagerne til at få oprettet som aktivitet i Biersted Idrætsforening.

Charlotte har formået sammen med sin træner kollega Marie-Louise Jensen, at få mange flere børn til at spille håndbold. Det er virkelig blevet in at spille håndbold i den aldersgruppe. Charlotte besidder gode menneskelige egenskaber, som hun på forbilledlig vis formår at viderebringe til spillerne. Under træningen bliver alvor og sjov kombineret på en positiv måde, så motivationen holdes oppe.

Ud over sit store engagement hver torsdag som træner for håndboldpigerne, så har Charlotte de seneste par år virkelig taget aktiv del i alle de aktiviteter, som foregår både i håndboldafdelingen, men også i og omkring Bierstedhallen. Mosefesten og Erhvervsforeningens store julefrokost nyder godt af Charlottes utrættelige arbejds indsats.

Sidste forår indtrådte Charlotte i håndboldbestyrelsen og ved årsmødet i februar 2015 blev hun valgt til ny formand for afdelingen. Charlotte arbejder målrettet, struktureret og konstruktivt. Netop disse evner gør, at der er sat fokus på udvikling i håndboldafdelingen.

Med andre ord Charlotte Riis Jørgensen er en virkelig ildsjæl for hele byen og ikke mindst Biersted Idrætsforening, så derfor udnævnes Charlotte til titlen, som "Årets leder 2015"

På hovedbestyrelsens vegne

Jesper Christensen

 

Årets Ungdomstræner i BIF 2015

(Biersted Idrætsforenings generalforsamling 2015)

Indstilling af:

Jette Lund Sørensen, Michelsensvej 21, Biersted

9440 Aabybro (til  venstre på billedet)

Jette har de seneste 2 sæsoner været ungdomstræner i Biersted Idrætsforenings badmintonafdeling, hvor hun er træner for de yngste spillere.

Jette er en markant personlighed som træner, der ved, hvad der skal til, hvis spillerne skal blive dygtigere. Som ungdomsspiller var Jette selv meget højt rangerende i sin aldersgruppe. Netop den viden bringer Jette videre til Biersted Idrætsforenings yngste badminton spillere.

Jette kom sidste år med i badmintonbestyrelsen og ved årsmødet i februar 2015 påtog hun sig opgaven som formand, da der ikke umiddelbart var andre, der havde lyst til den post.

Udover badmintonafdelingen så nyder Biersted Idrætsforening også godt af Jettes evner til at organisere og lave god mad til mange personer, idet hun flere gange i årets løb er ansvarlig for maden til fællesspisningen ved Familieidræt. Ved Moseløbet sidste år høstede Jette også stor anerkendelse med tilberedelsen af maden til de mange deltagere.

Ungdomsklubben, der blev startet op for flere år siden i Biersted Idrætsforening nyder også gavn af Jette arbejdsindsats og engagement.

Med andre ord Jette er en ildsjæl, der igennem de sidste par år har viet mange timer af sin fritid til glæde for Biersted Idrætsforenings mange medlemmer.

På hovedbestyrelsens vegne

Jesper Christensen

Nyhed: Air-Track i Biersted IF
 
Fredag den 22. august gik et længe næret ønske i opfyldelse i Biersted Idrætsforening, idet der var indvielse af en nyindkøbt Air-Track i forbindelse med opstarten på den nye sæson af familieidræt.
En Air-Track er en lang hoppepude/springbane specielt udviklet til motoriktræning og leg i gymnastik. Med en indkøbspris på den anden side af 40.000 kr. så var det ikke en investering Biersted IF kunne hente via driftskontoen.
Moseløbet som i 2014 blev afviklet for 2. gang i Biersteds gader 5. juni havde 2 distancer på henholdsvis 5 km. og 10 km. og løbet havde mange deltagere både børn og voksne, som via et deltagergebyr på 75/100 kr. genererede penge til Air-Tracken. Efter Moseløbet var der også en times børnesponsorløb, der foregik på Biersted Stadion, hvor børnene hver især havde fundet personlige sponsorer, som gav et beløb pr. omgang. Desværre måtte sponsorløbet pludselig afbrydes efter 30 min. på grund af skybrud. Det var noget både børnene og arrangørerne var ærgerlige over.
Trods ugunstige vejrforhold så lykkedes det totalt at få indsamlet 23.215 kr. og da 5 erhvervsdrivende – Biersted Erhvervsforening, Biersted Kro, Nørresundby Bank, 2M Ståldesign og Nørhalne Tømrer & Maskinsnedkeri - trådte til med yderligere bidrag, så lykkedes at få finansieringen på plads.
Omkring 175 børn og voksne var mødt frem til indvielsen, hvor initiativtagerne bag familieidræten havde allieret sig med to 15 årige drenge nemlig Emil Hausberger Bennetsen fra Biersted, der er springgymnast i Aabybro IF og med på Jammerbugtens Juniorhold, samt Jakob Lund der også bor i Biersted. Efter Air-Tracken var pustet op viste Emil og Jakob forskellige former for kraftfulde spring, bl.a. araberspring, saltoer og saltoer med skrue, hvilket vakte stor begejstring blandt de unge og berettiget anerkendelse hos de voksne.
Efter opvisningen blev der lejlighed til at alle øvrige fremmødte kunne indtage den store hoppepude/springbane.
Der er tradition for, at der er fællesspisning til 20 kr. pr. person efter familieidrætten, hvis man 2 dage forinden har tilmeldt sig og det var 142, der havde gjort. Så det blev en helt igennem dejlig festdag i Bierstedhallen.
Næste gang der er familieidræt er fredag den 19. september.
Air-Tracken i Bierstedhallen skal være til glæde for alle i Biersted. Det gælder udover gymnastikafdelingen også familieidrætten, dagplejen, skolen og ungdomsklubben.
 
 
 
Klar til oppustning.
Alle børn på airtracken.
Kage skal der til når der skal indvies noget nyt.
De dygtige instruktørere.
Tak til alle sponsorere.

Lørdag den 29. marts 2014 indledte Cykel Motion Biersted en ny sæson og samtidig var det flyttedag fra deres hidtidige klublokale i den gamle skolebarak på Idrætsvej og til mødelokalet i Bierstedhallen.

Efter en let træningstur med ca. 80 fremmødte medlemmer, så var cykelklubben vært ved et let traktement på terrassen ved Bierstedhallen.
Årets ungdomstræner
 
Årets ungdomstræner for 2014 er:
Jannie Svendsen
Haldagervej 12, Biersted
9440 Aabybro
 
Jannie Svendsen er indstillet  til ”Årets ungdomstræner” af gymnastikafdelingen,  idet hun i flere år har været en meget engageret instruktør for afdelingens hold.
For ca. 12 år siden og nogle år frem var Jannie instruktør for afdelingens power piger hold. Efter et afbræk til sin uddannelse vendte hun i 2010 tilbage som instruktør, denne gang et par år for forældre/barn holdet og de seneste 2 år for puslingeholdet.
Jannie er en meget afholdt instruktør, og de små gymnaster ser med glæde frem til den ugentlige træningstime.
Ud over sit engagement som instruktør og positive væsen kan gymnastikafdelingen altid regne med Jannies hjælp til det praktiske ved afdelingens arrangementer.
Jannie havde meddelt gymnastikafdelingen, at hun ønskede pause som instruktør, idet tiden er knap med 2 små børn.
Heldigvis har Jannie ombestemt sig, så hun vil i den nye sæson være klar til at tage en tørn på forældre/barn holdet. Det er en beslutning, som gymnastikafdelingen hilser velkommen.
 
 
På vegne af gymnastikafdelingen
Malene Glerup
 

Årets leder i BIF 2014

(Biersted Idrætsforenings generalforsamling 2014)

 

Indstilling af:

Marie-Louise Jensen, Stationsvej 11, Biersted

9440 Aabybro

 

Årets leder har været håndboldtræner i Biersted Idrætsforening gennem flere sæsoner. I et par år var det Bold, Spil & Leg, som Marie-Louise Jensen var en af initiativtagerne til at få oprettet som aktivitet i Biersted Idrætsforening.

I indeværende sæson er det U-8 og U-10 Pigerne, som Marie-Louise sammen med Charlotte Riis har været instruktør for. Fra at være 6 piger ved sæsonstarten tæller holdet nu 22 piger. Det er virkelig blevet in at spille håndbold i den aldersgruppe.

Marie-Louise besidder gode menneskelige egenskaber, som hun på forbilledlig vis formår at viderebringe til spillerne. Under træningen bliver alvor og sjov kombineret på en positiv måde, så motivationen holdes oppe.

Disciplin og en sund og god omgangstone er noget Biersted Idrætsforening gerne vil sætte fokus på og det gør Marie-Louise Jensen til fulde.

 

Ud over sit store engagement hver torsdag som træner for håndboldpigerne, og selv aktiv håndboldspiller på damer serie 2 holdet, så har Biersted Idrætsforening gennem årene haft og har stadig stor glæde af Marie-Louise i såvel planlægningen af Mosefesten som under selve afviklingen.

 

Aktiviteten ”familieidræt” er også blevet skabt med Marie-Louise som en af initiativtagerne.

Familieidræt, der afvikles ca. 1 gang månedligt er medvirkende til at samle hele familien omkring fysisk aktivitet i Bierstedhallen kombineret med fællesspisning. Marie-Louise er stadig aktiv i gennemførelsen af familieidræt.

 

På plussiden tæller også, at Marie-Louise altid er klar til at yde praktisk hjælp i alle de tiltag, som sker på tværs af afdelingerne i Biersted Idrætsforening, for at skaffe økonomiske midler til foreningen.

 

Med andre ord Marie-Louise er en virkelig ildsjæl for hele byen og ikke mindst Biersted Idrætsforening, så derfor udnævnes Marie-Louise Jensen til titlen, som ”årets leder 2014”

 

På hovedbestyrelsens vegne

Tommy Kristensen

 

Formandsvalg til hovedbestyrelsen i BIF

Mit navn er Jesper Christensen, jeg bor på Sundbyvej med min familie, og jeg stiller op som kandidat til formandsposten i hovedbestyrelsen i BIF.

I dag er BIF organiseret med en hovedbestyrelse samt en afdelingsbestyrelse for hver af de fire idrætsgrene fodbold, gymnastik, håndbold og badminton/tennis.
Denne organisationsform kræver rigtig mange menneskelige ressourcer, da der i hver afdelingsbestyrelse skal findes en formand, næstformand, kasser m.v., der skal afholdes årsmøder, udarbejdes regnskaber m.v.
Disse ressourcer kan være svære at finde og jeg synes, de kunne bruges bedre.
Denne organisationsform er ikke særlig smidig og måske ligefrem en hæmsko, når der ses på BIF som én idrætsforening, her tænker jeg blandt andet på fordeling af haltider/baner på tværs af afdelingerne, etablering af nye idrætsformer, etablering af eventuelle medlemsrabatordninger på tværs af afdelingerne, afholdelse af arrangementer for indtjening til eventuelle forbedringer, der kommer alle afdelingerne til gode osv.

Hvis jeg bliver formand, vil jeg arbejde på gennemførelsen af en ny organisation i BIF, en organisation, der i langt større grad end i dag, tilgodeser det enkelte medlem af BIF, og ikke mindst alle de frivillige som gør en kæmpe indsats i klubben.
Jeg vil arbejde på en organisation, der består af én bestyrelse med 3-5 bestyrelsesmedlemmer, indeholdende som minimum formand, næstformand og kasser.
Bestyrelsen skal varetage den overordnede styring af BIF, herunder overordnet strategi, tildeling af haltider samt den overordnede økonomistyring, herunder godkendelse af budgetterne som bliver udarbejdet af de enkelte udvalg.
Ud over bestyrelsen skal der nemlig etableres udvalg - og ikke som i dag afdelinger med hver deres bestyrelse som automatisk udløser mange timers frivillig arbejdskraft, som går til bestyrelsesarbejde i stedet for det, den enkelte frivillige brænder for.
Der kunne f.eks. etableres fodboldudvalg, håndboldudvalg, gymnastikudvalg, badmintonudvalg, fitnessudvalg, mosefestudvalg, moseløbsudvalg, sponser udvalg, byggeudvalg osv.
Udvalgenes opgave vil blive at få skabt rum og plads til trænings-/og udviklingsarbejdet uden så meget fokus på alt det praktiske - og samtidig undgå det forholdsvis tunge bestyrelsesarbejde.
Jeg tror på, at denne model vil sikre, at det fremadrettet vil blive nemmere at få fat på frivillige, idet der kan fokuseres på det, den enkelte brænder for.

Ovenstående skitsering af en ny organisation i BIF er ikke en ny ide, der er rigtig mange klubber og foreninger der i disse år er ved at foretage denne strukturændring, for netop at frigive de frivillige kræfter til det det hele handler om, nemlig at lave et spændende og varieret tilbud til byens borgere.
Jeg tror ligeledes på, at hvis der tænkes i fælles mål for BIF, i stedet for at skulle varetage sin egen afdelings og bestyrelses interesser, vil vi sammen kunne opnå flere resultater, her tænker jeg på blandt andet på renovering af baderum, åbning mellem hal og cafeteria, måske endda en energirenovering af hele huset.

Udover indførelsen af en ny organisation er der et andet område, der virkelig bliver interessant i den nærmeste fremtid, nemlig det faktum at den nye skolereform skal indføres og føres ud i livet efter sommerferien i år. Jeg mener, vi her har en kæmpe mulighed for at blive en større del af børnenes hverdag, hvis vi tager initiativ og hjælper skolen med at opfylde de nye krav der er opstillet i skolereformen. Herunder den udvidede daglige motion samt muligheden for at inddrage det lokale foreningsliv i skoledagen.

Jeg har skrevet dette indlæg for at sikre mig, at alle er klar over hvilken vej jeg ønsker at gå med BIF, det vil blandt andet kræve en del af de bærende kræfter i klubben, det vil kræve vedtægtsændringer og det vil kræve en del arbejde, men jeg er overbevist om det er den rigtige vej at gå.

 
Søndag den 8. december fik Biersted Idrætsforening overrakt 20.000 kroner fra Spar Nord Fonden som tilskud til et nyt musikanlæg i hallen. Anskaffelsesprisen for musikanlægget er godt 60.000 kroner. Alle afdelinger har hver bidraget med 5.000 kr. og herudover yder Biersted IFs Vennekreds også økonomisk støtte. Det resterende beløb kommer fra Hovedkassen.
På billedet ses fra venstre: Erik Ingerslev fra Spar Nord Fonden, Betinna Refsgaard direktør i Spar Nord, Aabybro afdelingen og Svend Lindahl Nielsen fra Biersted IF.
Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med Biersted Borgerforening havde juletræsfest for børn i Bierstedhallen.
Familieidræt - november 2013

År 2013 var året, hvor Familieidræt blev en realitet i Biersted. 
Konceptet er blevet rigtig godt modtaget af familierne i Biersted. Familierne, børn som voksne, hygger sig meget med at svede sammen, øve tekniske færdigheder, lege med venner og veninder, snakke med naboer osv. 

Styregruppen startede med tre aktive kvinder og ender nu året med at være på 10 aktive kvinder. Det er godt at være mange hænder, når der skal løses mange opgaver inden Familieidræt er en realitet en fredag om måneden.

Det har også vist sig at være en succes, at familierne har mulighed for at deltage i fællesspisningen, efter der er blevet leget og svedt i hallen.

 Vi glæder os til at se Biersteds familier til leg (og evt. spisning) i hallen i år 2014.

De næste datoer i 2014 er: 24/1, 28/2, 21/3 og 2/5

Se billederfra 22/11  nedenfor.
Årets leder i BIF 2013
(Biersted Idrætsforenings generalforsamling 2013)
 
Indstilling af:
Tatiana Larsen, Enghaven 12, Biersted
9440 Aabybro

 
Tatiana er indstillet til ”årets leder” af gymnastikafdelingen, idet hun i flere år har været en meget engageret instruktør for vores pigehold – Prinsesserne.
 
Siden 2009 har Tatiana, med sin datter Anastasia som hjælpeinstruktør, varetaget opgaven med at aktivere og motivere de 6-10 årige piger på prinsesseholdet.
Tatiana forstår at få pigerne til at lave flotte serier, som vi alle ser frem til ved forårets gymnastikopvisning og samtidig har pigerne det sjovt, så motivationen holdes oppe.
 
Ud over sit store engagement hver tirsdag som instruktør for prinsesseholdet, kan vi i gymnastikafdelingen altid regne med Tatiana, når der er brug for en hjælpende hånd. Tatiana har en stor del af æren for de vellykkede hytteture vi tidligere har afholdt. Disse arrangementer er nu afløst af ”gymnastik-overnatning” i hallen for både små og store gymnaster. Senest afholdt her for et par uger siden, hvor alle havde en god oplevelse.
 
Også ved den årlige gymnastikopvisning (i år søndag d. 7. april) er Tatiana en stor hjælp både som udøvende instruktør og som praktisk hjælper ”bag scenen”.
 
Vi i gymnastikafdelingen vil sige en stor tak til Tatiana, og vi håber på, at hun også fremover vil lægge tid og kræfter i at skabe gode oplevelser for ”Prinsesserne” i Biersted.
 
På vegne af gymnastikafdelingen
Karin Juul Hesselsøe
Årets Ungdomstræner
(Biersted Idrætsforenings generalforsamling 2013)
 
Indstilling af:

Per Vinther Jensen, Lars Brorsvej 10, Biersted

9440 Aabybro
 
Per har de seneste 3 sæsoner været ungdomstræner i Biersted Idrætsforenings Håndboldafdeling, hvor han i år er træner for de ældste af vores U-14 Drenge.
Per er særdeles afholdt af alle og udviser stor tålmodighed og er god til at kommunikere med både spillere og forældre. Pers rolige fremtoning både i trænergerningen og i kampsituationer har været udviklende for spillerne, som igennem glæden ved selve håndboldspillet har opnået anerkendelse for de fremskridt de har gjort, uanset deres håndboldfaglige kunnen.
For 23 år siden i sæsonen 1990/91 var Per håndboldtræner for vores damer serie 1 hold, der rykkede op i jyllandsserien. 
 
Fodboldafdelingen har også haft glæde af Per Vinther Jensen, idet han har været omkring sin søns Kaspers fodboldhold, som træner, holdleder og afløser i al den tid, han har spillet fodbold.
 
Per er selv stadig aktiv, idet han igennem mange år har spillet på det såkaldte ”bedstefarhold” i håndboldafdelingen og Per har også spillet fodbold i mange år og så sent som sidste år var han med på old boys holdet.
 
Per Vinther er altid parat til at hjælpe foreningen. Han hjælper til ved Nørhalne Cup, ÅHKs Påske Cup og tager gerne med på ture til stævner, for at få det hele til at hænge sammen. Biersted Hallens cafeteria har også haft Per bag disken adskillige gange.
 
Humor og et glimt i øjet er også kendetegnende for Per, som er meget social og tit er han idèmanden bag sjove indslag til afslutningsfesterne.
 
Med andre ord Per er en ildsjæl, der igennem mange år har viet en stor del af sin fritid til Biersted Idrætsforening.
 
Derfor udnævnes Per Vinther Jensen til Årets ungdomstræner i Biersted Idrætsforening.
 
Billeder fra Store Hoppedag i Bierstedhallen 19. oktober 2012.
Billeder fra fællesspisningen den 26. august 2011, hvor hele byen var indbudt. Det var overskud af burgere og pølser fra byfesten, som denne aften blev solgt til favorable priser og aftenens overskud blev brugt til indkøb af en gasgrill til brug for fremtidige arrangementer på terrassen.

Billeder fra arbejdet med at renovere indgangspartiet til Bierstedhallen august/september 2011.
 
Årets leder 2011
(Biersted IF generalforsamling 28. marts 2011)
 
Indstilling af:
 
Charlotte From, Michelsensvej 20, Biersted
 
Charlotte From er sammen med sin familie forholdsvis nye i byen. Men på trods af det har Charlotte allerede vist, at hun er en virkelig ildsjæl, der brænder for at skabe aktiviteter i Biersted for at styrke sammenholdet både blandt byens unge og voksne.
 
Charlotte har gennem de seneste 5 år stået i spidsen for damesenior håndboldholdet i Biersted Idrætsforening og været omdrejningspunktet omkring det sociale i seniorafdelingen med at arrangere afslutningsfester, julefrokost o.s.v. For et år siden indtrådte Charlotte i håndboldbestyrelsen og umiddelbart herefter kom hun med forslag om at starte aktiviteter på tværs af de fire idrætsafdelinger, så børn i aldersgruppen 4 til 8 år blev aktive og sammen med deres forældre fik kendskab til, hvad Biersted Idrætsforening kan tilbyde. Sammen med Marie-Louise Jensen har Charlotte haft omkring 40 børn i sæsonens løb til Bold & Leg.
Tidligere har Charlotte også været fodboldtræner blandt foreningens yngste spillere, hvor hun med sine umiddelbare positive indgangsvinkel til trænergerningen har formået at skabe god kontakt til både spillere og forældre. Nye forældre er blevet draget ind i arbejdet omkring de yngste spillere og der hersker altid godt humør omkring de tiltag, som Charlotte er involveret i.
Gymnastikafdelingen har også haft glæde af Charlotte From som instruktør gennem to sæsoner og ved gymnastikopvisningen i foråret 2010 havde hele byen lejlighed til at se, at holdet har haft vokseværk under Charlottes ledelse.
 
For nogle år siden var de garvede kræfter omkring Mosefesten kørt træt i det, og der ville ikke blive afholdt Mosefest, hvis ikke der kom nye kræfter til. Charlotte samlede en flok omkring sig på 7-8 personer og i år er det 4. år i træk, at gruppen står i spidsen for afviklingen af Årets Mosefest i Biersted. Charlotte er drivkraften i arbejdet omkring afviklingen af Mosefesten og det kæmpemæssige forarbejde, der skal udføres inden selve arrangementet løber af stablen.
 
Med andre ord Charlotte er en virkelig ildsjæl for hele byen og ikke mindst for Biersted Idrætsforening, så derfor indstiller en samlet Hovedbestyrelse Charlotte From til titlen som:
”Årets leder 2011”.
 
 
 
 
Hovedbestyrelsen i Biersted Idrætsforening


 

Årets ungdomstræner for 2010 er et trekløver:

Belinda Hove

Alexander Hove og

Thomas Wagner Nielsen

De overtog i foråret 2009 pigefodboldholdet, som i dag hedder U 13 Piger årgang 1998-1999, og lige siden start har trænerteamet lagt store kræfter i at få pigerne gjort til et hold og få gjort alle spillere bedre, og i dag har de 12 dygtige spillere.

Allerede i deres første sæson som trænere opnåede holdet at vinde deres pulje og har også efter deres niveau gjort det rigtig godt ved Nørhalne Cup.

Ved deres anden indendørs turnering gik det også godt, idet de vandt deres pulje og kvalificerede sig til Nordjysk Mesterskab. Holdets øvrige resultater taler for sig selv.

De træner to gange 1½ time om ugen, hvor trænerne lægger stor vægt på opvarmning, teknik, individuel træning og kamp, men plads til sjov og ballade er også vigtigt.

Trænerteamet har en god fordeling, idet Alexander er den hårde træner, der råber efter pigerne, når det er nødvendigt, og så tager han sig også af forsvarsøvelserne. Thomas er så den blide og står for angrebsøvelserne og målmandstræningen. Belinda står for det praktiske og administrative og sørger for, at alt er i orden til kampene.

Til trods for trænernes forskellige roller nyder de alle respekt fra spillerne, og pigerne ved, hvad der kræves af dem. Pigerne kan en gang i mellem godt synes, at træningen er hård, men de kan se, at det bærer frugt i sidste ende.

Trænerteamet lægger stor ære i, at der er en god tone på holdet, og at det kun er det ”uskyldige” drilleri, der tolereres.

Som mange andre hold har holdet også en bødekasse, og overskuddet går til hyggeaftener og afslutning, hvor dette foregår over en hel dag og aften. Sidste afslutning foregik i Fårup Sommerland, hvor også forældre fik tilbud om deltagelse.

De tre dygtige trænere har nu skabt et hold, der har været igennem en flot udvikling, hvor de spiller sammen som et hold og holder sammen socialt som et hold.


 

Klubaften i Bierstedhallens cafeteria

Hver torsdag fra kl. 19.00 - 21.30

For alle fra 4. - 9. klasse

Første klubaften bliver torsdag d. 24. marts

I skal selv være med til at bestemme hvad der skal være af aktiviteter i klubben, men til at starte med vil der være mulighed for følgende:

  • Hygge med dine kammerater
  • Spille bordfodbold
  • Se TV eller måske en film - surfe på klubbens PC
  • Spille kort eller brætspil - tag evt. selv spil med
  • Floorball, volley eller anden sport, hvis hallen er ledig
  • Mulighed for at købe drikkevarer og snacks og måske en sandwich
  • Kom ned og få en snak med os, hvis der er noget I kan tænke jer at lave i BIF,en, og vi hjælper jer med at få sat noget igang.
De 2 første torsdage koster det ikke noget at deltage, derefter enten kr. 10,- pr gang eller kr. 30,- for et månedskort. Pengene vil vi bruge i BIF'en til at købe spil, lave arrangementer, osv.

Hvis der kommer nok medlemmer, vil vi senere lave 2 åbningsdage, en for de yngste og en for den ældste årgange.

Der vil altid være minimum 2 voksne til stede i åbningstiden. Derfor mangler vi et antal unge/voksne som har tid lyst til at være sammen med de unge klubmedlemmer. Kontakt en af de undertegnede og aftal hvornår du kunne tænke dig at hjælpe. Vi vil også gerne høre fra dig hvis du kan skaffe et par ekstra PC'er, spil eller andet som klubben kan bruge.

Lotte Krog: 28 12 94 16                               Michael Tuure: 23 66 95 76

Ny medhjælper i hallen

Mandag d. 17. januar fik halinspektøren en ny medhjælper. Palle Andersen fra Pandrup, 53 år, har prøvet lidt af hvert, blandt andet har han arbejdet i skoven, og har har arbejdet med renholdelse af motorvejs rabatter og rastepladser, og rengøring på Nørresundby Slagteri. Palle skal være hos os indtil d. 17. juli 2010 eller indtil han får andet fast arbejde. Tag godt imod Palle og kom ned og hils på ham, han kan træffes på hverdage indtil omkring middag.

Michael Tuure
Halinspektør

 

Temaaften i Biersted Idrætsforening

 

HJÆLP ……..Biersted Idrætsforening

 

Er du aktiv, træner, bestyrelsesmedlem eller blot har interesse for Biersted Idrætsforening, så vil vi gerne invitere til en temaaften med henblik på at drøfte, hvordan Biersted Idrætsforening skal se ud i fremtiden.

I de seneste år har medlemstallet været dalende, og denne udvikling vil vi gerne have vendt. Derfor har vi brug for din hjælp og dine ideer.

Du inviteres derfor til temaaften i Biersted Hallen

Tirsdag, den 18. januar 2011

Program:kl. 18.30Velkomst ved hovedformand Tommy Kristensen

GRATIS spisning

Kl. 19.00Oplæg ved formand for DGI Nordjylland Christian Christensen

Kl. 19.15Gruppearbejde/diskussion – behandling af forslag

Kl. 20.15Hver gruppe fremfører deres meninger og ideer

Kl. 20.45Ordet er frit – evt. kommentarer til de enkelte gruppers forslag/ideer

Hvordan kommer vi videre ?

Kl. 21.15Tak for i aften

 

Tilmelding venligst  vores hjemmeside www.bierstedif.dk via mail til hovedformanden eller direkte til en i hovedbestyrelsen senest d. 11. januar 2011.

På vegne af hovedbestyrelsen

i Biersted Idrætsforening

Hovedformand Tommy KristensenTemaaften i Biersted IdrætsforeningHJÆLP ……..Biersted IdrætsforeningEr du aktiv, træner, bestyrelsesmedlem eller blot har interesse for Biersted Idrætsforening, så vil vi gerne invitere til en temaaften med henblik på at drøfte, hvordan Biersted Idrætsforening skal se ud i fremtiden.

I de seneste år har medlemstallet været dalende, og denne udvikling vil vi gerne have vendt. Derfor har vi brug for din hjælp og dine ideer.

Du inviteres derfor til temaaften i Biersted Hallen

Tirsdag, den 18. januar 2011

Program:kl. 18.30Velkomst ved hovedformand Tommy Kristensen

GRATIS spisning

Kl. 19.00Oplæg ved formand for DGI Nordjylland Christian Christensen

Kl. 19.15Gruppearbejde/diskussion – behandling af forslag

Kl. 20.15Hver gruppe fremfører deres meninger og ideer

Kl. 20.45Ordet er frit – evt. kommentarer til de enkelte gruppers forslag/ideer

Hvordan kommer vi videre ?

Kl. 21.15Tak for i aftenTilmelding venligst på vores hjemmeside www.bierstedif.dk via mail til hovedformanden eller direkte til en i hovedbestyrelsen senest d. 11. januar 2011.

På vegne af hovedbestyrelsen

i Biersted Idrætsforening

PROGRAM


 

Program for Nørresundby Banks Halloween aften torsdag den 28. oktober kl. 18.30 – 20.30

Sted: Kampbanen ved Bierstedhallen


18.30 

Besøg i Heksens Hule
Velkomst og udlevering af stemmesedler


 

18.45 – 19.45

Besøg i Heksens Hule
Besøg i Ulvens Grotte

Besøg i Spøgelseshuset

19.45

Troldejagt


 

20.15

Kåring af flotteste græskar

Lodtrækning blandt de afleverede græskar om

- 2 sæsonkort til Fårup Sommerland

- gavekort til Legekæden på 300 kr.

- 2 biografbilletter


 

Kåring af flottest udklædte

Præmie: Biografbilletter til hele husstanden

20.30

Afslutning


Gratis græskar kan afhentes torsdag den 21/10 kl. 16-18 ved Spar Købmanden i Biersted.


 

Nørresundby Bank – Østergade 12 – 9440 Aabybro – Tel. 98 70 54 00 – www.noerresundbybank.dk

Fredag d. 10. september har Jimmy sidste arbejdsdag i Biersted Idrætsforening. Hvem er Jimmy, er der sikkert mange der vil spørge, for der er nok ikke mange af medlemmerne der har mødt ham. Jimmy har de sidste 8 måneder været i arbejdsprøvning hos os. Det har været ham der har klaret morgenrengøringen, så Halinspektøren har været fri for at stå så tidligt op. Derudover har han malet en hel del, kridtet fodboldbaner op, luget ukrudt, vasket spillertøj og udført diverse småreparationer. Jimmy har endnu ikke fundet et rigtigt arbejde, så han ville gerne været blevet hos os, men da han er under 25 år, siger myndighederne at det må han ikke.

Halinspektøren skal nu selv til at stå tidligt op, men heldigvis har kommunen sat hele papirmøllen igang, så vi kan få en ny istedet for Jimmy, så forhåbentlig kan han snart sove længe igen.

 

Skrevet af Michael Tuure

MANDAG DEN 13. SEPTEMBER
i Bierstedhallen.
 
 
 
Kl. 13.00 – 14.15     for 0. og 1. og 2. klasse
 
Kl. 14.15 – 15.30     for 3. og 4. og 5. klasse
 
Husk sportstøj og indendørs sko.
 
Biersted IF får besøg af ”Håndboldkaravanen”.
Håndboldkaravanen er en bil, der kører rundt i landet og præsenterer håndbold – spil, leg og aktiviteter for børn i alderen fra 6 til 12 år.
Bilen er fyldt med sjove og spændende materialer og er bemandet af den lokale udviklingskonsulent fra Dansk Håndbold Forbund Jens Ulnits. Udover ham stiller Biersted Idrætsforening med 4 til 5 personer til afviklingen af de forskellige lege/øvelser i Bierstedhallen.
 
Formålet med besøget er at……
 
  • Give børnene en rigtig god oplevelse med leg, spil og bevægelse
 
  • Promovere håndboldsporten samt at inspirere børnene til at starte på en sund fritidsaktivitet
 
 
Hvis i vil se billeder fra andre byer, hvor Håndboldkaravanen har været på besøg, så google på ”håndboldkaravanen 2010”. Her kan i se nogle af de forskellige rekvisitter, som bliver brugt.
 
Deltagelse i aktiviteterne er ganske uforpligtende, men vi håber, at i alle har lyst til at få en sjov og aktiv eftermiddag i Bierstedhallen, hvor Biersted IF er vært ved en forfriskning.
 
 
 
Biersted IF
Anne-Mitha Sørensen
 
 

 
 

Hold klubben ren!


Brug de nye støvlerensere udenfor klubhuset og hjælp med at holde klubhuset pænt!

100 liter lak og frivillig arbejdskraft

Tre faguddannede malere, der alle selv har aktive børn i Biersted Idrætsforening, har i samarbejde med idrætsforeningens næstformand Torben Krog på frivillig basis slebet og lakeret Bierstedhallens trægulv i sommerferien. Lakeringen er foregået med håndkraft og der er brugt omkring 100 liter lak.

Eleverne i Biersted Skole benytter Bierstedhallen til idræt ca. 30 timer på uge basis. Biersted Idrætsforening råder over hallen udenfor skoletiden og i weekenderne.

Biersted Idrætsforening modtager hvert år et drift tilskud fra Jammerbugt Kommune, som skal dække samtlige udgifter til hallen. De store udgifter er el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Tommy Kristensen hovedformand i Biersted Idrætsforening fortæller, at foreningen gerne vil medvirke til, at Bierstedhallen fremstår pæn og nydelig for brugerne, selv om Jammerbugt Kommune i lighed med de generelle nedskæringer i samfundet også har reduceret Bierstedhallens drift tilskud for 2010.

 

Golfbolde brugt til at smadre vinduer

Biersted Idrætsforening har i tidsrummet fra tirsdag den 3. august kl. 21.00 og frem til onsdag den 4. august kl. 8.00 fået 4 vinduer smadret af golfbolde. Næstformand i Biersted Idrætsforening Torben Krog fortæller, at der er fundet 5 golfbolde udenfor klubhuset og alle fem bolde er med teksten "range bold" og "srixon" og med grøn logo "synoptik".

Hærværket løber op i en anslået pris på omkring 25.000 kr. så derfor er Biersted Idrætsforening meget interesseret i at få oplysninger, som kan føre til frem til en opklaring af den meningsløse gerning, som er anmeldt til politiet.

Bord/bænksæt i Biersted forsvundet

 

 
På terrassen foran cafeteriet til Bierstedhallen har Biersted Idrætsforening normalt fire borde/bænkesæt stående, hvor spillere og tilskuere kan sidde og hygge sig. Mandag den 14. juni om eftermiddagen opdagede halinspektør Michael Tuure, at der kun var tre borde/bænkesæt på terrassen. Trods en intens eftersøgning i området omkring Bierstedhallen er det ikke lykkedes at finde det manglende sæt. Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvor bord/bænkesættet befinder sig nu, så er halinspektør Michael Tuure meget interesseret i at høre nærmere herom. Michael kan kontaktes på 61279081.


 
Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618