Fakta om Biersted Nyt

Bladet hustandsomdeles i Biersted by og nære opland.

Indlæg afleveres elektronisk via e-mail med vedlagt fil. Billedmateriale og færdige annoncer/sider vedhæftes som seperate filer. 

Bladet udkommer fire gange årligt - medio marts, primo juni, primo september og primo december.


Deadlines for aflevering af indlæg er hhv. 10. februar, 10. maj, 10. august og 10. november.

Indlæg sendes til bifnyt@bierstedif.dk 

Mvh redaktørerne Birgitte Leding Skøtt og Marie-Louise Jensen

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618