Idrætspædagog i Biersted

 

Ønsket:

Med et ønske om at fremme og styrke børns interesse for motion og bevægelse tænker bestyrelsen i Biersted Idrætsforening (BIF) i nye baner:

 

BIF ønsker at dele halinspektørstillingen op i to stillinger: en stilling, der tager sig af den nødvendige rengøring, og en anden stilling, hvor en idrætspædagog er bindeleddet mellem skole, SFO, ungdomsskole og idrætsforening.

 

Gevinsten for BIF:

Idrætspædagogen møder eleverne både i skolen og i idrætsforeningen og skal være med til at motivere skolebørn til at dyrke idræt i Biersted Idrætsforening. Et håb er at få aktiveret flere af de børn, der ikke nødvendigvis selv finder vej til den organiserede idræt.

 

Gevinsten for skole, SFO og ungdomsskole ved en idrætspædagog:

Skole: Idrætspædagogen bruges som sparringspartner for lærerne og kan vejlede, planlægge og deltage i timer, hvor der arbejdes med bevægelse og læring. Idrætspædagogen vil også kunne varetage fx USU-timer, som involverer motion og bevægelse.

SFO: Her vil der være tale om, at idrætspædagogen kan undervise hold i idræt, og idrætsforeningen vil stille hal og ‘Bierstedet’ til rådighed et vist antal timer om ugen.

Ungdomsskole: Idrætspædagogen kan forestå det pædagogiske arbejde i klubben en eller flere gange om ugen. Her vil idrætsforeningen også give mulighed for at benytte både hal og Bierstedet.

 

Yderligere er der den gevinst for alle parter, at kommunen bakker op om projektet og har tilkendegivet, at der i bevillingen til projektet “Liv i By og Skole” kan søges om støtte.

 

Et samarbejde på tværs vil uden tvivl åbne op for flere udviklingsmuligheder end beskrevet.

 

Det praktiske:

BIF ansætter en rengøringsassistent til at varetage rengøringen i foreningens lokaler et bestemt antal timer om ugen. Øvrige opgaver som fx opkridtning af baner, vask af spillertøj og mindre håndværksopgaver, som halinspektøren står for nu, vil blive varetaget af klubbens medlemmer evt. i form af et ungeudvalg der kan tjene penge til aktiviteter for unge. Nogle af de opgaver, som ikke er den daglige rengøring, vil også kunne varetages af idrætspædagogen.

Dette vil frigive timer, som BIF kan lægge i en idrætspædagogstilling.

 

Tanken er, at idrætsforeningen herefter ‘sælger’ yderligere timer til skole, SFO og ungdomsskole. BIF står for ansættelsen, og der foretages en årlig regulering af timerne mellem BIF og de involverede parter. Ydermere evaluerer parterne ordningen hvert år mhp justeringer og forbedringer.

 

Et tænkt eksempel på en dag på jobbet for en idrætspædagog:

10:00 Forbereder dagens program.

11:00 Deltager i en undervisningstime på skolen sammen med en lærer, hvor der skal læres matematik med bevægelse.

12:00 Møde på skolen ang. planlægning af idrætsugen

13:00 Modtager varer til idrætsforeningen. Kontorarbejde. Sætter en håndværker i gang med reparationer.

14:00 USU-time i hallen for 4. klasse.

14:30 USU-time i hallen for 6. klasse.

15:00 Badminton har hallen. Bierstedet åbnes, hvor børn fra Gjøl og Nørhalne bruger tiden sammen med idrætspædagogen, før de skal til fodbold kl. 16:00.

16:00 Oprydning og diverse praktiske opgaver.

17:00 Fri.

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618