Fakta om Biersted Nyt

Bladet hustandsomdeles i Biersted by og nære opland.

Indlæg afleveres i elektronisk form, helst som e-mail med vedlagt fil. Billedmateriale og færdige annoncer/sider, der er for store til at blive sendt pr. e-mail afleveres på CD eller andet medie til koordinatoren. De fleste gængse formater kan modtages. Hvis du er i tvivl om formater eller afleveringsmetoden, så kontakt koordinatoren.

Bladet udkommer fire gange årligt - medio marts, primo maj, primo august og primo december.


Deadlines for aflevering af indlæg er hhv. 15. februar, 15. april, 15. juli og 15. november.


Indlæg sendes til bifnyt@bierstedif.dk eller afleveres hos koordinator John Christensen, ulius Posseltsvej 10 tlf. 26718075.

Biersted IF | Idrætsvej 15 Biersted | 9440 Aabybro | Tlf.: 61279081 | bierstedif@bierstedif.dk | CVR: 27682618